zaterdag 26 januari 2013

Het charter feest vond plaats in 2nd Floor in het Stadhart in Zoetermeer. De avond werd geheel verzorgd door DJ.. en de band Pitcher! Meer dan 120 gasten waren aanwezig bij de charter, waaronder de Districtsgouverneur, de burgemeester en leden van de Lionsclubs uit Zoetermeer. De Lionsclub Zoetermeer is de vaderclub van de jonge LEO Club en zij hebben hen begeleid met de organisatie van de Charter.

De charteravond begon met een openingsdrankje en werden de gasten geïnformeerd over het goede doel en de lotenverkoop. Ook waren vrijwilligers van Molen de Hoop aanwezig met enkele producten van de molen. Later werd door Jacqueline van der Zee, de presidente van de LEO Club, de certificaten ondertekend. Dit in het bijzijn van Lion Hans Bleijerveld en districtsgouverneur Sybrand van Haersma Buma.Later presenteerde Jordi Strörmann het programma en werd vervolgens de ceremonie voorbereid. Alle leden van de LEO Club ondertekende het certificaat en kregen zij uit de handen van aanwezige gasten de LEO Club speldjes opgespeld. Niet veel later werd de officiële Charter overhandigd aan de presidente en gaf de districtsgouverneur Sybrand van Haersma Buma een korte toespraak. Later deed ook de burgemeester van Zoetermeer, dhr. Aptroot, een verhaal over de kersverse LEO Club.Gedurende de gehele avond hebben de leden van de club lootjes verkocht voor het goede doel. Om extra aandacht te geven aan Molen de Hoop hadden leden van de club een korte film gemaakt over het spook van de molen. Dit spook dwaalde door de stad omdat de molen in gevaar was. Maar, door gulle giften van de gasten kon dit voorkomen worden. Daarnaast konden de gasten ook Gildenaar worden van de molen en zo de molen het gehele jaar door steunen. Ook werd de nieuwe actie van de LEO Club geïntroduceerd; Beat the LEO’s. Met deze actie kunnen mensen de pas opgerichte club uitdagen om een actie te ondernemen. Dit in ruil voor een donatie voor het goede doel. Voordat het feest echt losbarstte werd de loterij gehouden. Er waren heel veel producten die weggeven werden, er ontstonden zelfs ware ruilhandelingen op de avond zelf! Na dat de winnaars hun cadeaus hadden opgehaald werd de volume knop iets verder open gedraaid en ging het feest door tot in de late uurtjes.Na afloop van het feest werd de balans opgemaakt. De eerste actie van LEO Club Centaurea Cyanus is een groot succes geweest! Niet alleen heeft de club een gezellige en succesvolle avond neergezet, ook werd er bijna 2.500 euro opgehaald voor Molen de Hoop.

De charteravond had nooit zo’n succes geweest zonder de hulp van vele anderen. Speciale dank gaat uit naar onze vaderclub, die ons niet alleen gesteund heeft met de organisatie van het feest, maar ook voor de steun de we krijgen gedurende het gehele jaar. Daarnaast hebben we op de charteravond een donatie van 500 euro ontvangen van Lionsclub Soetermare waar we Molen de Hoop enorm mee kunnen helpen. Ook een speciaal bedankje voor de burgemeester en de districtgouverneur voor hun aanwezigheid en speciale toespraken.