Vorig jaar is op initiatief van de Lionsclub Voorburg voor de eerste keer een inzamelactie van Douwe Egberts Waardepunten gehouden voor de voedselbank. Zeer succesvol zamelden diverse Lionsclubs toen ruim 2,6 miljoen punten in, door Douwe Egberts verhoogd tot 3 miljoen punten, waardoor de voedselbanken 5600 pakken koffie en thee konden ontvangen. En dit jaar doet LEO Club Zoetermeer Centaurea Cyanus ook mee!

Na het succes van 2012 gaat de inzameling in 2013 door, nu landelijk met in elke provincie minimaal één inzamelpunt met meerdere inzameladressen. Maar liefst 40 LEO- en Lionsclubs en diverse particulieren verspreid over het hele land hebben zich inmiddels bij deze voortgaande inzamelactie aangesloten, de koffie komt ten goede aan de plaatselijke voedselbanken.
Onder geselecteerde gezinnen,huishoudens en alleenstaanden verspreidt de Voedselbank wekelijks pakketten met voedselproducten, die merendeels door producenten en distributeurs van levensmiddelen beschikbaar zijn gesteld.
Ook LEO Club Zoetermeer neemt deel aan de inzamelingsactie. De ingeleverde waardepunten worden verzilverd voor koffie en thee producten en gedoneerd aan de lokale voedselbank. Douwe Egberts heeft toegezegd alle donaties met minimaal 15% te verhogen.

Helpt u ons mee om zo veel mogelijk waardepunten te verzamelen?

De waardepunten, bij voorkeur geteld, kan men tot 1 januari 2014 inleveren in de hal van het Lange Land Ziekenhuis, Toneellaan 1, Zoetermeer, daar staat een speciale inzameldoos. Opsturen mag ook naar Lions Helpen, Postbus 151, 2270 AD Voorburg. Meer informatie staat op www.lionshelpen.nl.

Categorieën: Acties